ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 22/05/1978

חוק לימוד חובה (תיקון מס' 14), התשל"ח-1978; שאילתות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים