ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 20/03/1978

חוק לימוד חובה (תיקון מס' 11), התשל"ח - 1978 (הצעת חוק של חבר הכנסת י. יצחקי); מסקנות ועדת החינוך והתרבות בנושא: "תנאי הדיור של בית הספר לילדים מפגרים "ניצנים" בירושלים" (הצעה לסדר היום של חה"כ ד. גלס)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים