ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 13/03/1978

דו"ח על ביצוע מסקנות הוועדה בנושא: הפסקת השירות הפסיכולוגי הנייד החל מה-01.09.77 (הצעה לסדר-היום של חה"כ מ. קצב); דו"ח על ביצוע מסקנות ועדת החינוך והתרבות בנושא: נשירת תלמידים ממערכת החינוך (הצעה לסדר היום של חבר הכנסת י. יצחקי); דו"ח על ביצוע מסקנות ועדת החינוך והתרבות בנושא: שילוב מורשת עדות המזרח; שאילתות ותשובות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים