ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 06/03/1978

חוק לימוד חובה (תיקון) (צעירים קשי חינוך ובעלי מום), התשל"ח-1977- (הצעת חוק של חבר-הכנסת י. יצחקי)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים