ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 22/02/1978

מסקנות ועדת החינוך והתרבות בנושא: התוצאות העגומות של העדר חינוך יהודי (הצעה לסדר היום של חבר-הכנסת ש. לורינץ ); מסקנות ועדת החינוך והתרבות בעניין שידור התכנית "חירבת חיזעה" בטלוויזיה (הצעות לסדר-היום של חברי-הכנסת ע. הדר (הורביץ) וק. כהנא ); שאילתות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים