ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 16/01/1978

התוצאות העגומות של העדר חינוך יהודי - (הצעה לסדר היום של חבר - הכנסת ש. לורינץ); שאילתות ותשובות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים