ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 04/01/1978

"הצורך ששנת הלימודים בבתי הספר ובמוסדות החינוך תתנהל לפי הלוח העברי"-הצעה לסדר-היום של חה"כ דרוקמן

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים