ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 27/12/1977

מסקנות ועדת החינוך והתרבות בנושא: נשירת תלמידים ממערכת החינוך (הצעה לסדר היום של חבר-הכנסת י. יצחקי)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים