ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 26/12/1977

חוק פיקוח על בתי-הספר, התשכ"ט-1969(צו בדבר החלת החוק על בתי-הספר שהיו קיימים ערב תחילתו)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים