ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 09/11/1977

נשירת תלמידים ממערכת החינוך - המשך דיון; תקציב משרד החינוך והתרבות לשנת הכספים 1978

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים