ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 07/11/1977

שאילתות; תקנות בית דוד בן-גוריון, תקנון המכון למורשת דוד בן-גוריון (קיום חובת התייעצות עם ועדת החינוך והתרבות)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים