ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 05/09/1977

בחירת ועדת משנה לעניין בחינות הבגרות; המשך הדיון עם שר החינוך והתרבות זבולון המר על פתיחת שנת הלימודים, התשל"ח

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים