ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 25/07/1977

בחירת ועדת משנה לספורט ולעניני רשות השידור; דיון בטיוטת המלצות הוועדה לשכר לימוד בחינוך העל יסודי ובאוניברסיטאות; כללי פיקוח על בתי ספר (מבחנים למתן רישיונות) (תיקון), התשל"ז-1977; שאילתות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים