ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 18/07/1977

סיום הדיון בסדרי עבודת הוועדה; שכר הלימוד בבתי הספר העל-יסודיים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים