ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 13/07/1977

שאילתות; שכר הלימוד בביתי הספר העל יסודיים בשנת התש"ל

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים