ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 05/07/1977

בחירת יושב-ראש ועדת החינוך והתרבות; דיון על סדרי עבודת ועדת החינוך והתרבות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים