ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 03/06/1981

חוק הבחירות (דרכי תעמולה) (תיקון) (סייגים לגבי עובדי רשות השידור), התשמ"א-1981-הצעת חוק - תקס"א של חברי הכנסה י. בן - מאיר וח. קורפו

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים