ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 01/06/1981

חוק הבחירות (דרכי תעמולה) (תיקון) (סייגים לגבי עובדי רשות השידור), התשמ"א - 1981 - הצעת חוק של חברי הכנסת י. בן - מאיר ו-ח. קורפו

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים