ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 19/05/1981

אישור מסקנות הוועדה בנושאים: 1) החמרת מצב התעסוקה באשקלון - הצעה לסדר היום של חברת-הכנסת ש. ארבלי-אלמוזלינו; 2) הבטחת מקומות עבודה למסיימי בתי-ספר לרפואה בישראל - הצעה לסדר היום של חברת-הכנסת א. נמיר; דברי פרידה עם סיום המושב האחרון של הכנסת התשיעית; הסכם בדבר מתן תגמולים לנפגעי איבה בתקופת מלחמת השחרור; חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 5), התשמ"א-1981 - הצעת חוק של חבר-הכנסת חיים דרוקמן; תקנות שירות המדינה (מינויים) (קביעת בעלי התפקידים שהנציב רשאי לאצול להם מסמכותו לפי סעיף 40 לחוק) (תיקון), התשמ"

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים