ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 12/05/1981

חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 43) התשמ"א -1981

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים