ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 11/05/1981

חוק לתיקון פקודת הבטיחות בעבודה (מס' 2), התש"ם-1980; מצב התעסוקה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים