ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 01/04/1981

החלת חוק ביטוח לאומי - גמלאות מיוחדות; הסכם בדבר מתן הטבה סוציאלית לאוכלוסייה נזקקת (תיקון מס' 2); הסכם לפי סעיף 200 לחוק הביטוח הלאומי בדבר מתן דמי אבטלה למשוחררים מצבא קבע; תקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורים) (תיקון) התשכ"ד -1964

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים