ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 30/03/1981

הבטחת מקומות עבודה למסיימי בתי - ספר לרפואה - הצעה לסדר היום של חברת הכנסת א. נמיר; חוק לטיפול בחולי נפש (תיקון מס' 6) התשמ"א - 1981- הצעת חוק של חברת הכנסת ש. שטרן - קטן - נוסח לוועדה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים