ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 25/03/1981

חוק שירות המדינה (גמלאות) (תיקון מס' 23), התשמ"א-1981, חוק הגנת השכר (תיקון מס' 15), התשמ"א-1981

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים