ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 24/03/1981

חוק שירות המדינה (גמלאות ) (תיקון מס' 23); צו הבטוח הלאומי (החלפת לוח ו); צו הבטוח הלאומי (סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים