ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 24/03/1981

חוק נכי המלחמה בנאצים (תיקון מס' 10), התשמ"א-1981, חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 43), התשמ"א-1981

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים