ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 23/03/1981

ברכות למר גורמן; החלטת גמלאות לראש מועצה דתית וסגניו, התשמ"א-1981; החלטת גמלאות לראש מועצה דתית וסגניו, התשמ"א-1981 תקנות שירותי הדת היהודיים (גמלאות לראש רשות) (סדרי קביעת גמלה, מתן הודעות, ביצוע והיוון), התשמ"א 1981; צו הביטוח הלאומי (שינוי שיעור ההפרשה לחשבון הענקות), התשמ"א-1981; צו שירותי הדת היהודיים (סגני ראש מועצה דתית בשכר), התשמ"א-1981; תקנות הביטוח הלאומי (ניכויים לטובת ארגון נכים), התשמ"א-1981; תקנות שירותי הדת היהודיים (גמלאות לראש רשות) סדרי קביעת גמלה, מתן הודעות, ביצוע והיוון), ה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים