ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 17/03/1981

חוק הגנת השכר (תיקון מס' 14), התשמ"א-1981

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים