ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 16/03/1981

חוק המשטרה (נכים ונספים), התש"ס -1980 חוק שירות בתי הסוהר (נכים ונספים), התש"ס -1980; תקנות רישום ציוד הנדסי (תיקון) התשמ"א -1981

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים