ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 09/03/1981

חוק הרשויות המקומיות (גמלאות לראש רשות וסגניו) (תיקון) התשמ"א -1980; חוק לטיפול בחולי נפש (תיקון מס' 6) התשמ"א -1981; מפעל "עשות" באשקלון, מפעל "אמבין" והמצב באופקים; מרכז רוקח בירושלים למניעת מחלות ריאה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים