ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 24/02/1981

חשש מפני היפלטות עובדים מתעשיה בטחונית, חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 43), התשמ"א-1981

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים