ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 23/02/1981

חוק לטיפול בחולי נפש (תיקון מס' 6) התשמ"א -1981; צו הביטוח לאומי (הגדלת השיעור לפעולות למניעת אבטלה) התשמ"א -1961; תקנות הגנת השכר (קביעת מקסימום דמי טיפול מקצועי ארגוני) (תיקון), התשל"ט - 1979

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים