ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 16/02/1981

חוק שעות עבודה ומנוחה (תיקון מס' 5), התשמ"א - 1981; קרנות הפנסיה של ההסתדרות - הצעה לסדר היום של חבר - הכנסת מ. כהן

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים