ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 11/02/1981

הצעות לסדר - גמלאות לאסירי ציון; הצעות לסדר - חוק שירות חיוני; הצעות לסדר - כתבה בעיתון "הארץ ": תעשיינים קובלים: חוסר עובדים"; חוק שעות עבודה ומנוחה ( תיקון מס' 5) התשמ"א - 1980

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים