ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 10/02/1981

דרישת סיעת הנערך לרביזיה על ההצבעה בחוק ההזדמנות השווה בתעסוקה, התשמ"א - 1981 - הצעת חוק של חברת - הכנסת ש. דורון; מסקנות הוועדה בנושא "מצב התעסוקה בעפולה"; מצב התעסוקה באופקים - הצעה לסדר היום של חבר הכנסת א. מויאל וחבר הכנסת י. ז. אמיר; שאילתות של חברי הוועדה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים