ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 09/02/1981

חוק הרשויות המקומיות (גמלאות לראש רשות וסגניו ) (תיקון) התשמ"א -1980

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים