ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 04/02/1981

הצעה לסדר- פיצויי התייקרות לשכבות החלשות; חוק הגנת השכר (תיקון מס' 14), התשמ"א-1980; תקנות הביטוח הלאומי (תשלום מקדמות של גמלה) (תיקון), התשמ"א-1981

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים