ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 27/01/1981

הסכם בדבר גמלת ניידות (תיקון מס' 2); הסכם בדבר מתן הלוואות לרכישת רכב לרכישת רכב למוגבלים בניידות; צו הביטוח הלאומי (החלפת לוח ו' ), התשמ"א-1981; תקנות הביטוח הלאומי (אמהות) (תיקון), התשמ"א-1981

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים