ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 14/01/1981

חוק שעות עבודה ומנוחה (תיקון מס' 5), התשמ"א-1980

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים