ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 13/01/1981

דברים לזכרה של גב' אדית וולפסון ז"ל; דברים לזכרו של חבר-הכנסת חמאד אבו-רביעה עם הרצחו; מצב התעסוקה בעפולה; שונות; תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נפגעי תאונות), התשמ"א-1981

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים