ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 07/01/1981

חוק שעות עבודה ומנוחה (תיקון מס' 5), התשמ"א-1980; תקנות הביטוח הלאומי (תשלום מיוחד בעד ילוד של אשה שנפטרה) (תיקון), התשמ"א-1981

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים