ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 06/01/1981

בחירת ועדת משנה לטיפול בחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול); בקשת ראש העיר צפת בדבר הסדר השתתפות בתשלום עבור חימום; הודעת הסמים המסוכנים (שינוי התוספות), התשמ"א-1980; הצעה לסדר של חברת-הכנסת ארבלי-אלמוזלינו בעניין העיקולים בבית-חרושת "תבור" בעפולה; תקנות בריאות העם (צוות סיעודי במרפאות), התשמ"א-1980; תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נפגעי תאונות), התשמ"א-1981; תקנות הביטוח הלאומי (תשלום מיוחד בעד יילוד של אשה שנפטרה) (תיקון), התשמ"א-1980

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים