ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 24/12/1980

הרצאת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה על מבנה מדד המחירים לצרכן ועדכונו; ועדה משותפת לדיון בחוק משפחות ברוכות ילדים; מענק לחימום; שאילתות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים