ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 16/12/1980

הצעה לסדר בעניין פיצוי על חימום בעיר צפת; הצעת שר המשפטים בדבר טעות בחוק האנטומיה והפתולוגיה (תיקון) התשמ"א-1980 (לפי סעיף 10א (ב) ) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח-1948; מצב התעסוקה בנצרת עלית ובעפולה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים