ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 15/12/1980

חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 39), התש"ם-1980; סקר של המוסד לביטוח לאומי על הנפגעים בתאונות עבודה, לשנים 1975/76

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים