ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 10/12/1980

צו הביטוח הלאומי (סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים), התשמ"א-1980; תקנות הביטוח הלאומי (מתן טיפול רפואי לנפגעי עבודה), התשמ"א-1980; תקנות הביטוח הלאומי (פעולת התנדבות להצלת חייו או רכושו של הזולת), התשמ"א-1980

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים