ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 09/12/1980

הצעת שר המשפטים בדבר תיקון טעות בחוק האנטומיה והפתולוגיה (תיקון), התשמ"א-1980 לפי סעיף 10א (ב) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח-1948; חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 39), התש"ם-1980; תשובת המוסד לביטוח לאומי בעניין אסירי ציון

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים