ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 02/12/1980

חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 39), התש"ם-1980; שאלת התגמולים לאסירי ציון

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים