ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 01/12/1980

חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 39), התש"ם-1980; קביעת דרגת נכות לאסירי ציון

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים