ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 25/11/1980

חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) (תיקון מס' 2), התש"ם-1980

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים